Tidligere har regjeringen anslått at det kommer 5.500 asylsøkere til Norge i år. Men nye prognoser tilsier at det vil komme minst 10.500 asylsøkere både i år og neste år, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Regjeringens forslag skal fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om to uker.

Arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) foreslår at asylsøkere i større grad skal henvises til første søkerland. Det vil gjelde for enslige mindreårige asylsøkere og søsken som påberoper seg tilknytning til Norge.

Videre vil Hanssen gi økt trykk på retursending av asylsøkere som har fått avslag, og det skal bli en mer treffsikker måte å fastsette alder av enslige mindreårige asylsøkere. Hanssen vil dessuten kreve at asylsøkerne kan dokumentere sin identitet for å få midlertidig arbeidstillatelse.

Den liberale holdningen overfor enslige mindreårige asylsøkere skal bare gjelde opp til 17 års alder, og ikke til 18 år som i dag. Regjeringen vil videre vurdere å opprette SOS-barnebyer for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland.

Dessuten skal det bli vanskeligere for personer som har fått asyl, å få til familiegjenforening. Underholdskravet skal økes fra 182.000 kroner til 200.000 kroner.

Sannsynligheten for å få opphold i Norge er rundt 45 prosent, det dobbelte av situasjonen i andre vestlige land, med unntak av Sverige. (©NTB)