Det er Justisdepartementet i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet som skal gjennomføre nyordningen. I dag kan alle over 16 år føre fartøyer helt opp til 15 meter uten å ha noen form for opplæring eller erfaring.

Statssekretær Terje Moland Pedersen (AP) i Justisdepartementet sier til NTB at det ikke er avklart om endringen krever ny lovgiving eller om det kan gjennomføres en ordning med krav til båtsertifikat ved å endre gjeldende forskrifter.

– Vi samarbeider nært med forskjellige båtforeninger om dette spørsmålet og skal i nær fremtid ha et møte der erfaringene etter årets ulykkessommer blir drøftet, sier statssekretæren.

Han sier det da også vil være aktuelt å diskutere hvilke kriterier som skal avgjøre om en båt er sertifikatpliktig.