Det var i kortversjon budskapet fra olje— og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) da han mandag redegjorde for regjeringens energipolitikk for den nye NHO-enheten Norsk Industri.

Enoksen fastholdt at målet er å opprettholde verdiskapingen, sysselsettingen og kompetansen i energinæringene på et høyt nivå.

Han mener Norge skal være verdensledende innenfor teknologi og miljø, og regjeringen ønsker fortsatt å bidra til internasjonalisering av oljeselskaper og leverandørindustrien.

Enoksen opplyste at investeringene på norsk sokkel i år ligger an til å bli på om lag 90 milliarder kroner.

– Målt i nominelle verdier har investeringene aldri vært høyere, sa Enoksen.