Regjeringen går inn for å oppheve unntaksreglene i arbeidsmiljøloven, paragraf 55a, som blant annet gir Kirken anledning til å unnlate å ansette homofile og lesbiske i vigslede stillinger.

Forslaget lanseres i stortingsmeldingen «Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge». Hvis stortingsflertallet stiller seg positivt til forslaget, kan regjeringen komme med et konkret lovforslag innen utgangen av året.

— Dette er ikke et felt der vi kan kjøpe oss ut av problemene. Hvis forbudet opprettholdes, oppfordrer vi homofile til å leve skjult av redsel for ikke å få jobb, sa barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim da stortingsmeldingen ble presentert i Oslo fredag.

Hun utfordrer nå Kristelig Folkeparti til å ta klart verdistandpunkt i denne saken.