I 1995 sa Høyesterett at det ikke var straffbart å gi sine barn lettere, oppdragende klaps. Men nå vil regjeringen endre lovverket for å gjøre slutt på all klapsing, skriver Dagsavisen .

– Det må være klinkende klart at barn har det samme rettsvernet som voksne i Norge. Og foreldre skal vite at de ikke har noen refselsesrett. Like lite som du kan klapse en voksen kan du klapse til et barn, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

Hun opplyser at regjeringen før jul skal legge fram en proposisjon for endringer i straffeloven.

– I de nye forarbeidene, under paragraf 228, presiserer vi også at Norge har internasjonale forpliktelser knyttet til barns rettssikkerhet, og legger inn formuleringer som er udiskutable. Det vil ikke lenger være mulig å tolke lovene slik at barn kan klapses, sier Aas-Hansen.

Foreldrenes rett til å refse barn ble opphevet i 1972. Høyesteretts dom i 1995 kom i forbindelse med at en stefar hadde slått to barn på baken med flat hånd. Høyesteretts syn på saken var at klaps av barn er helt greit så lenge foreldre ikke bruker mye kraft, og at det skjer spontant, slik at klapset ikke innebærer noen stor krenkelse for barnet. Aas-Hansen mener det er uforståelig hvordan Høyesterett klarte å konkludere på denne måten.