NTB

Hvis industrien stiller opp, vil regjeringen foreslå for Stortinget at svovelavgiften som i dag er på 3 kroner per kilo svoveldioksid (SO2), settes til null. Ifølge departementet vil om lag 30 store industribedrifter nyte godt av en slik avgiftsreduksjon.

Utslippsreduksjonene vil bli regulert gjennom utslippstillatelser etter forurensningsloven. Statsminister Jens Stoltenberg mener det er viktig at nasjonen går sammen i en dugnad for å redusere svovelutslippene, slik at Norge kan innfri sine utslippsmål på en måte som gir industrien nye muligheter.

— Forslaget om å fjerne svovelavgiften er god miljøpolitikk og god næringspolitikk, sier statsministeren.

Bellona-leder Frederic Hauge roser regjeringen for forslaget om å fjerne avgiften på svovelutslipp.

— Forslaget er godt fordi miljøavgifter ikke fungerer, sier Frederic Hauge til NRK.

Forpliktelse Gjennom Göteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de årlig utslippene av SO2 til 22.000 tonn innen 2010, det vil si en reduksjon på 7000 tonn i forhold til 1999.

En tiltaksanalyse fra Statens forurensningstilsyn viser at de billigste tiltakene for å overholde forpliktelsen er i prosessindustrien. Disse tiltakene krever investeringer på om lag 600 millioner kroner, ifølge departementet.

Strålende fornøyd Prosessindustriens Landsforening (PIL) er svært fornøyd med at regjeringen foreslår å fjerne avgiften på svoveldioksid.

— Detter er vi strålende fornøyd med, sier informasjonsdirektør Svein Thompson i PIL til NTB. Han påpeker at industrien har jobbet for å få til en slik ordning.

— Vi skal redusere utslippene med 7000 tonn før 2010. Industrien skal stå for 5000 tonn av dette. Ved å bruke pengene til å kjøpe og installere renseutstyr, vil den prosessen bli enklere. Dette er meget bra, sier Thompson.

Svik og tilbakeslag Regjeringens forslag om å fjerne svovelavgiften er et svik mot miljøet, mener Venstres finanspolitiske talsmann Terje Johansen.

— Det er det verste jeg har hørt i denne valgkampen. Det er jo sosialdemokratisk samrørepolitikk med storkapitalen av aller verste sort, sier han til NRK.

Ifølge Johansen viser forslaget hvor langt Arbeiderpartiet er sunket i valgkampen.

— De gir blaffen i miljøet, hevder han.

SVs miljøpolitiske talsmann Hallgeir Langeland mener regjeringens ønske om å fjerne svovelavgiften er et tilbakeslag for kampen mot sur nedbør.

— En avgift på utslipp av SO2 gir alle som forurenser motivasjon til å redusere utslippene, og de som kan rense billigst vil redusere mest. For å unngå for sterk belastning på industrien, ønsker SV at deler av avgiftsinntektene skal brukes til å finansiere rensetiltak, sier Langeland og karakteriserer statsminister Jens Stoltenberg som en "sinke i miljøarbeidet".