Kunnskapsminister Bård Vidar Solhjell sier til NTB at han ikke liker ordet religionsnøytral.

— Jeg vil vektlegger det tunge verdigrunnlag og de verdier vi har felles – ikke dem som skiller oss, sier han.

Regjeringen la fredag fram to odelstingsproposisjoner med nye forslag til formålsparagrafer. Lovforslagene bygger i hovedsak på utredningen fra Bostadutvalget og de forslag som dette utvalget la fram i 2007. Solhjell sier han er imponert over at utvalgets medlemmer – med bakgrunn i ulike tros- og livssynssamfunn – klarte å arbeide seg fram til et forlik.

Fortsatt egenart

Solhjell sier at både barnehagenes og skolenes egenart skal bestå i de nye formålsparagrafene. Men samfunnet rundt oss har endret seg ganske mye siden den første formålsparagraf ble formulert i 1848. Fra 1936 er ordet «kristne» med. Siden den gang er det blitt mange endringer, men paragrafene har hele tiden pekt på de kristne verdier.

— I debatten fram til nå har det i stor grad vært enighet om at paragrafen bør fornyes, men frontene har vært for og imot kristen formålsparagraf. Nå foreslår regjeringen paragrafer som er tydelig på verdigrunnlaget som barnehagene og skolene bygger på. I Norge er det anerkjent at vårt samfunn er formet i en kristen tradisjon, men vi anerkjenner at verdiene nå også er knyttet til ulike religioner og livssyn, sier Solhjell.

Forventer motstand

Kunnskapsminister Solhjell tror at det vil være stor forståelse for den tenkemåten paragrafene er endret til, men forventer sterke reaksjoner - spesielt fra de kristne miljøene.

Men jeg tror at det vil være stor enighet om at arvegods helt tilbake til 1936 måtte endres. Barnehagen og skolen er ikke tjent med å være gjenstand for strid og uro omkring verdigrunnlaget, sier Solhjell.

Han tror ikke at lærerne vil ha store problemer med å forholde seg til de nye paragrafene.

De «gamle» er i realiteten ikke blitt brukt fordi de er gammeldagse og ikke helt gjenspeiler dagens verdier. Jeg tror at de nye vil treffe bedre hos lærere som er opptatt av å videreformidle verdier i et mangfoldig samfunn, sier Solhjell.

- En forbedring

Human-Etisk Forbund betegner regjeringens forslag som «en forbedring».

— Jeg er svært fornøyd med at regjeringen har tatt på alvor et konsensusforslag fra et bredt sammensatt utvalg, sier forbundets generalsekretær Kristin Mile. Hun var medlem av Bostad-utvalget.

— Mitt primærstandpunkt er selvsagt sammenfallende med mitt forbunds syn, nemlig at fellesverdier, og ikke verdier som springer ut av enkelte livssyn, bør være grunnlaget for våre fellesskapsinstitusjoner. Nå har vi oppnådd en vesentlig endring og bedring av dagens kristne formålsparagrafer, sier generalsekretæren.

Hva synes du om forslaget? Diskuter under!

NØYTRAL: - Vi foreslår en paragraf som inkluderer, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV).
SCANPIX