Den nye satsingen Norwegian Centres of Expertise utgjør en viktig del av økningen, opplyser departementet i en pressemelding.

20 millioner kroner blir satt av til flere slike sentre Fra før er det slike sentre på Raufoss, Ålesund og Horten. Hvem som får penger, blir avgjort i løpet av våren.

Ellers bevilger departementet 38 millioner kroner til Norges forskningsråd for å utvikle lokale og regionale næringsmiljøer slik at det kan bli flere lønnsomme etableringer.

Selskapet for industrivekst (SIVA) får 32 millioner kroner til å etablere minst ti nye næringshager, til gründersatsing på kvinner og til å øke nyskapningen i eksisterende næringshager.