Regjeringen øker underskuddet på statsbudsjettet med 1,6 milliarder kroner. Sammen med økte inntekter på 5,6 milliarder, vil regjeringen bruke 7,2 milliarder mer.

Helseforetakene får 1,8 milliarder mer, Forsvaret skal få økt sin bevilgning med 1,6 milliarder. Av dette skal 557 millioner brukes norsk militær deltagelse i Afghanistan.

Regjeringen øker bruken av oljepenger med 1,6 milliarder, hvorav 0,9 milliarder går til kommunene. Av dette skal 750 millioner brukes til generell styrking av kommuneøkonomien, fylkeskommunene får 100 millioner til å dekke driftsunderskudd på spesialisthelsetjenestene.

Resten av de økte utgiftene dekkes med økte inntekter fra skatter og avgifter.

Det foreslås også skatte— og avgiftslettelser på 110 millioner kroner. Fjerning av toll på industrivarer utgjør 100 millioner av dette.

Regjeringen øker anslaget for oljeprisen i år med 15 kroner fra statsbudsjettet for i år, til 200 kroner.

Regjeringen øker inntekter og utgifter med like mye, 1,6 milliarder. Inntektene kommer blant annet fra økt utbytte fra Statkraft med 950 millioner kroner og fra Statens Bankinvesteringsfond med 327 millioner. (NTB)