Pengene tas for det meste fra den såkalte ymseposten i budsjettet. I tillegg flytter regjeringen nærmere 2,8 milliarder fra ulike poster i budsjettet til andre.

Påplussingene kommer i stor grad på poster regjeringen er forpliktet til å øke, som kompensasjon til kommunene for barne— og etterlattepensjoner (+1.250 millioner) og økt verftsstøtte (+1.000 millioner). I tillegg settes det av 280 millioner til gjennomføring av fastlegereformen og 230 millioner til Rikshospitalet. NSB får 228 millioner mer. En rekke andre poster får økte bevilgninger med til sammen 1.030 millioner kroner.

Kostnadene ved å omstrukturere de olje- og gassforekomstene staten eier i Nordsjøen (SDØE) er satt til 135 millioner. Opprydningsaksjon etter Green Ålesund og John R. koster 99 millioner og redningsaksjonen for ubåten Kursk 19 millioner, som skal dekkes i revidert.

NTB

Les også: Frp: Sjokkerende dårlig revidert Sp: -Skuffet over revidert Høyre: -Ap er høyskattepartiet KrF skuffet over revidert-"revisjon" SV: -Ualminnelig tafatt revidert- Byråkratisk surr, mener Venstre Bondevik: Sentrum uten ansvar for revidert - På stø kurs inn i lavvekstfella, mener NHO Schjøtt-Pedersen truer med renteøkning