Det går frem i et brev som er sendt fra siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy til norske organisasjoner. Saken skal opp i Stortinget til høsten, men allerede nå stoppes innkallingen av nye mannskaper til siviltjenesten, heter det i brevet.

Dette begrunnes med at beslutningen allerede er fattet i Regjeringen.

Justisdepartementet bekrefter at siviltjenesten blir lagt ned.

— Mannskap som fritas for militærtjeneste av overbevisningsgrunner skal ikke lenger avtjene sivil verneplikt, sier justisminister Knut Storberget i en uttalelse.

Et lovforslag vil bli sendt på offentlig høring i august.

345 sivilarbeidere i 2010

Det har de siste årene vært en markant nedgang i antall søknader. Mens det i 1998 var 3008 personer som søkte om fritak fra militærtjenesten, var tallet i 2010 kun 345.

— Som følge av nedgangen har kapasiteten i siviltjenesteforvaltningen vært gjenstand for nedjusteringer over flere år, sa forsvarsminister Grete Faremo i Stortinget i februar.

Blant dem som har tatt til orde for å legge ned siviltjeneste er Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Thor Lillehovd.

— Siviltjenesten har overlevd seg selv, sa han til VG i februar.

- Store konsekvenser

Norske sivilarbeidere blir utplassert i frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner.

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, er blant dem som reagerer på at siviltjenesten blir avviklet.

— Dette vil få store konsekvenser for mange organisasjoner som har basert seg på sivile vernepliktige, sier Ann-Margit Austenå, leder i NOAS.

Også de ansatte ved Siviltjenesten på Dillingøy vil bli rammet.

— Vi er opptatt av å ivareta de ansatte, og vil i den forbindelse sette i gang en omstillingsprosess for medarbeiderne i Siviltjenesten. Samtidig vil vi takke for innsatsen både fra ansatte og fra de som har gjennomført siviltjeneste. Sivile vernepliktige har gjort en svært viktig jobb, og vi er sikre på at de vil bli savnet på tjenestestedene når tjenesten nå avvikles, sier Storberget.