Verdens rikeste nasjon har snart 1300 milliarder kroner på bok. En samlet opposisjon vil bruke mer på sykehusene.

Regjeringen åpner ny helsefront. Skytset rettes mot drikkevarer som er tilsatt sukker. Ny sukkeravgift varsles til neste år.

— Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten i Norge økes med rundt ¾ prosentpoeng frem mot utgangen av 2005, til 2,5 prosent, skriver Finansdepartementet på sitt eget nettsted i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er basert på budsjettdokumentets omtale av pengepolitikken.

For en familie med 1 million kroner i lån, betyr det 7500 kroner mer i årlig rente.

Bruker mindre oljepenger

En intens politisk batalje er under utvikling om plassering av ansvar for den ventete renteoppgangen.

Finansminister Per-Kristian Foss advarer opposisjonen mot påplussinger og er meget godt fornøyd med regjeringens innsats for å holde en lav rente:

— Vårt forslag til revidert budsjett bidrar til at presset på rente- og kronekurs dempes. Norges Bank venter at renten gradvis skal opp. Regjeringens forslag bidrar ikke til å fremskynde tidspunktet, sa Foss da han presenterte det reviderte budsjettet i går.

Finansministeren mener regjeringen gjør hva den kan for å holde renten nede. Ikke minst på grunn av redusert bruk av oljepenger. Mer bruk av oljepenger vil øke presset mot renten og kroner, mener finansminister Per-Kristian Foss.

Regjeringen foreslår å bruke vel en milliard kroner mindre av oljeformuen enn tidligere anslått.

Strøm av oljemilliarder

Det skjer i en situasjon hvor oljemilliardene strømmer inn til statskassen i et ufattelig tempo. For et halvt år siden passerte oljebingen 1000 milliarder kroner. Ved kommende årsskifte anslås summen til 1300 milliarder kroner.

Det er en utfordring å forvalte en slik formidabel rikdom, særlig i et valgår. Og opposisjonen på Stortinget er da heller ikke fornøyd med det reviderte budsjettet.

Finanspolitiker Ranveig Frøiland (Ap) er særlig misfornøyd med bevilgningen på helsesektoren:

— Det mest kritikkverdige er at regjeringen ikke vil gi en håndsrekning til sykehusene. I en situasjon der landet flyter over av penger blir det ikke bevilget mer for å opprettholde en forsvarlig drift. Vi hadde virkelig ventet at regjeringen ville gi en halv milliard kroner for at de kunne drive med balanse, sier Frøiland til Bergens Tidende.

Vil satse på sykehusene

Hun viser til at sykehusene ennå ikke har fått gjort opp regnskapet fra i fjor, og de greier ikke å innfri de kravene til pasientbehandling som Stortinget har stilt.

— Det er først og fremst i helse- og omsorgssektoren ledigheten øker, og dette kan vi ikke finne oss i.

Det viktigste ankepunktet mot regjeringen er ellers at den ikke er villig til å gjøre mer for å få de ledige i arbeid, sier hun.

Fremskrittspartiets Siv Jensen angriper det samme og mener regjeringen bryter budsjettavtalen med FrP fra sist høst:

— En vesentlig del av budsjettavtalen vår var å se på innsatsstyrt finansiering av sykehusene og en generell gjennomgang av foretakene. Men regjeringen slår fast at sykehusene mangler to milliarder i 2004, uten å gjøre noe som helst for å rydde opp i situasjonen. Det er puslete, sier Frp-nestlederen.