Kommuneøkonomien vinner, men regjeringen taper. Det er resultatet av et høyt spill i Stortingets korridorer og som Bergens Tidende i dag kan avdekke.

Toppolitikere på Stortinget, både i regjeringspartiene og opposisjonen, føler seg ført bak lyset av regjeringen. Sakens ansvarlige, Anita Apelthun Sæle (KrF), sender lykkønskninger til landets kommuner fordi opposisjonen påfører regjeringspartiene KrF, V og H et sviende nederlag til milliarder av kroner.

Lurt av regjeringen

— Jeg føler meg lurt, og det tror jeg politikerne fra regjeringspartiene føler også, sier Fremskrittspartiets talsmann, Per Sandberg til Bergens Tidende.

— Det er all mulig grunn til å gratulere kommunene med resultatet og at Stortinget etter alle solemerker vedtar en økning av kommunenes frie midler på 3,8 milliarder kroner, sier Anita Apelthun Sæle til Bergens Tidende.

Kommunalminister Erna Solberg la i mai frem kommuneøkonomiproposisjonen. Her foreslo regjeringen en økning av de frie inntektene til kommunene på mellom 1,3 og 2,3 milliarder kroner for neste år.

Apelthun Sæle forhandlet

Det var utgangspunktet da regjeringspartiene valgte sin saksordfører i kommunalkomiteen på Stortinget. Anita Apelthun Sæle gjøv løs på oppgaven med å skaffe flertall for mest mulig av regjeringens kommuneopplegg for 2006. Etter to ukers forhandlinger med Fremskrittspartiet, hadde Anita Apelthun Sæle i forrige uke en avtale i boks med Fremskrittspartiet og deres mann i kommunalkomiteen, Per Sandberg.

Avtalen innebar at de frie inntektene ble satt til mellom 2,3 og 3,3 milliarder kroner. I forhold til forslaget fra Solberg og regjeringen, betydde det en økning av de frie inntektene med alt fra 0 kroner til 1 milliard kroner.

Da startet trøbbelet for regjeringspartienes forhandlere på Stortinget. Regjeringen sa blankt nei til avtalen.

Skjønner fortvilelsen

— Jeg vet ikke hva som skjedde, men forhandlingsfullmaktene ble åpenbart trukket tilbake, sier Per Sandberg som understreker at det i realiteten var enighet om alt og at bare bagateller gjenstod.

— Jeg skjønner veldig godt at Anita Apelthun Sæle er fortvilet og for KrF må dette være et uhyggelig nederlag, sier Sandberg.

Resultatet i Stortinget kan nemlig bli at en samlet opposisjonen på Stortinget sørger for å få vedtatt Fremskrittspartiets forslaget om at de frie inntektene skal økes med 3,8 milliarder kroner. Det er 2,5 milliarder kroner mer enn det laveste anslaget i regjeringens forslag og inntil 1,5 milliarder kroner mer enn det en avtale mellom Frp og regjeringspartiene ville kostet.

Frp har ikke skylden

For Anita Apelthun Sæle er situasjonen meget vanskelig. En rekke politikere uttrykker stor sympati med den situasjonen hun havnet i da regjeringen sa nei til hennes opplegg. Regjeringen åpnet riktignok for en økning av de frie midlene på et meget sent tidspunkt, men da var det for sent og Frp hadde allerede varslet at de gikk inn for å fastsette summen til 3,8 milliarder kroner. Det var ikke mulig å få til en avtale.

— Det var ikke vilje til å oppnå resultater, sier Apelthun Sæle.

— Hvem sin skyld var det?

— Jeg vil ikke legge skylden på Fremskrittspartiet, sier hun.

Etter sammenbruddet i forhandlingene og etter at arbeidet i komiteen var over, ble Apelthun Sæle bedt om å utarbeide en pressemelding. Det ville hun ikke.

— Det var ikke verdt å sende ut noen pressemelding om dette. Jeg har aldri likt å sende ut pressemeldinger i en tapssituasjon. Uansett ville det fremstått som et politisk tap, sier Apelthun Sæle. Hun understreker samtidig at kommuneøkonomien de senere årene er blitt styrket og at regjeringen fortjener ros for dette, men altså ikke for neste år.

Kommunalkomiteens leder, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier at det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke er med på noen påplussinger av de frie inntektene. Vi ser to ting. Høyre styrer og KrFs ordførere får ikke gjennomslag hos sine egne. Jeg er meget spent på hva Anita Apelthun Sæle, som saksordfører, sier under debatten om saken i Stortinget på torsdag, avslutter Meltveit Kleppa.