— Lovarbeidet må starte på scratch, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tilDagbladet.

Han sier at de vil sende brev til Stortinget i dag om at de tar domstolsvedtaket fra EU til følge og legger arbeidet med DLD på is.

— Når vi har lagt saken på is, er det ikke vits i å utrede noe som ikke eksisterer, fortsetter Frp-statsråden som er godt fornøyd.

— Det er godt å slippe å innføre noe jeg er imot, selv om jeg som statsråd lojalt vil innføre vedtak som er gjort i Stortinget selv der jeg er personlig uenig.

Datalagringsdirektivet gikk ut på at staten skulle tvangslagre hvem du hadde kontakt med på epost og telefon, hvor du gjorde det og når du gjorde det. Det skulle lagres i et halvt år.

BAKGRUNN:EU-domstolen: DLD er ulovlig

- Ansvar hos Ap og Høyre

Han sier at ansvaret nå ligger hos Arbeiderpartiet og Høyre.

— Det er naturlig at de snakker sammen. Så må Stortinget diskutere saken på ny. Jeg tror alle er enige om at politiet må ha et verktøy overfor kriminelle, sier Solvik-Olsen videre til Dagbladet.

Det var tirsdag at EU-domstolen slo fast at datalagringsdirektivet er ugyldig fordi det er i strid med EUs charter om grunnleggende rettigheter.

Også statsminister Erna Solberg bekrefter overforDagbladetat implementeringen av direktivet stanses.

Etter mange utsettelser var den foreløpige planen at tvangslagringen av norske borgeres kommunikasjon skulle starte 1. juli 2015, men nå må man altså starte lovarbeidet på nytt.

Vil komme ny lov

Solberg presiserer også at regjeringen vil komme tilbake med forslag om en ny lov, men at hun ikke vet hvor lang tid det vil ta.

— Først må vi kartlegge implikasjonene som EU-dommen har. Utifra det vil vi snakke med regjeringspartnerne og med Arbeiderpartiet, sier Erna Solberg.

Kristelig Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne krevde torsdag full stans i iverksettelsen av direktivet som følge av EU-domstolens avgjørelse.

På Twitter er det stor jubel om du følger hashtaggen#dldog Torgeier Waterhouse i IKT Norge applauderer avgjørelsen til regjeringen.

— Vi forventer at regjeringen i neste runde i større grad lytter til teknologikompetansen enn det som ble gjort i sist prosess, kommenterer han.