Det sier arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) til NTB.

Flere departementer skal delta i vurderingen, som ifølge Hanssen reiser mange kompliserte spørsmål.

– Det er en soleklar forutsetning for dette arbeidet at Norge skal respektere Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Det vi vil utrede er hvilke muligheter som faktisk finnes innenfor rammen av EMK, sier statsråden.

Bakgrunnen for arbeidet regjeringen nå starter, er et forslag fra Fremskrittspartiet om å endre utlendingsloven slik at utviste personer kan holdes i lukket forvaring.

Forslaget har i en viss utstrekning møtt forståelse også hos tidligere kommunalminister Erna Solberg (H), som i sin tid besluttet å utvise Krekar.