Distriktskommisjonen skal foreta en gjennomgang av helheten i dagens politikk, opplyste statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) i et foredrag i Øyer fredag.

— Er det slik at de gamle virkemidlene i distriktspolitikken holder mål i dagens samfunn? Finnes det andre og bedre måter å bevare levende og gode bygder og byer på? Blir de store pengeoverføringene i distriktspolitikken kanalisert riktig? Blant annet disse spørsmålene må på dagsordenen, sa han.

Distriktskommisjonen tar utgangspunkt i et arbeid Stoltenberg-regjeringen startet.

— Virkemidlene som kan bidra til nyskapning, næringsutvikling og bosetting skal særlig vurderes. Gjennomgangen skal også ses i sammenheng med virkemiddelbruk i andre sammenlignbare land, sa statsministeren. (NTB)

Arkivfoto