Den såkalte matmomsen med halvert avgift på de fleste matvarer ble innført av den forrige Stoltenberg-regjeringen.

Også lav sats i avgiftssystemet økes fra 6 til 7 prosent mens den generelle satsen på 25 prosent forblir uendret.

Begrunnelsen for å øke matmomsen er at reduksjonen bare i begrenset grad kom forbrukerne til gode. Dermed antyder regjeringen at økt moms denne gang skal fanges opp av dagligvarekjedene og ikke føre til økte matpriser.

Regjeringen har også tatt hensyn til to dommer i Høyesterett og innrømmet en rekke bransjer full fradragsrett for alle anskaffelser, selv om bedriften både har avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning.

Det gjelder spesielt hotellnæringen.