Bistandsmidlene skal fordeles på norske organisasjoner, FN og Røde Kors, og gå til deres innsats i forbindelse med Irak-konflikten.

Norsk Folkehjelp får 13 millioner kroner av midlene til minetiltak i Irak. Minetiltakene tar sikte på å hindre ulykker, sikre transport i forbindelse med sending av nødhjelp og å frigjøre dyrkbar jord.

Risikoen forbundet med blindgjengere og landminer i Irak er svært stor.

Den Internasjonale Røde Kors Komiteen (ICRC) vil via Norges Røde Kors få et bidrag på 15 millioner kroner til sin nødhjelpsappell. ICRC forsyner blant annet sykehusene med medisinsk utstyr og bidrar til å bedre vann— og strømforsyningene for befolkningen.

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens Matvareprogram (WFP) får støtte. Den norske humanitære bistanden til Irak er hittil i år kommet opp i 200 millioner kroner.

(NTB)