Påstandene om britiske jagerfly i ulykkesområdet har gitt granskingen topp prioritet.

Forsvaret fristiller alle sine ansatte og oppfordrer enhver som sitter med relevante opplysninger, om å ta kontakt med kommisjonen. Taushetsplikten er opphevet av forsvarssjef Sigurd Frisvold personlig, og ingen skal frykte represalier ved å stå fram.

Etter det NTB forstår drøftet regjeringen kommisjonens mandat og sammensetning på regjeringskonferansen mandag, og det er ventet at den oppnevnes formelt i statsråd fredag. Kommisjonen vil trolig bli ledet av en erfaren dommer.

— Når kommisjonen kommer på plass, vil Forsvaret stille hele sitt materiale til disposisjon. Alt er gjort tilgjengelig tidligere, men vi skal sjekke om det finnes nye dokumenter som kan kaste lys over det som skjedde i mars 1982, sier pressetalsmann Kjell Grandhagen i Forsvarets overkommando til NTB.

Han sier at en del av påstandene som er kommet fram de siste dagene, er nye for den forsvarsledelsen som sitter i dag.

— Det har ikke vært framlagt dokumenter tidligere som underbygger disse påstandene, men det er samtidig sådd tvil om korrektheten til tidligere granskinger, sier Grandhagen.

(NTB)