Samtidig skal norsk, offentlig eierskap til vannfallene sikres i overskuelig framtid, etter det NRK erfarer.

Løsningen går ut på at norske vannfall nasjonaliseres ved at det offentlige skal eie alle kraftverk over enn viss størrelse. Dette må forankres i norsk lov og er ikke gjort over natten, melder NRK.

Hindrer privatisering

Hjemfallsretten, som er at private kraftverk må gis tilbake til staten etter en viss tid, kobles nå sammen med langsiktige kraftavtaler. Slik kan de private aktørene veksle inn kraften i langsiktige kraftavtaler med offentlige eiere.

På denne måten kan man hindre privatisering av vannkraftverkene.

Da vil de private som i dag eier kraftverk kunne selge disse videre, helst til det offentlige som kan betale den høyeste prisen. Det offentlige får da lov til å eie kraftverkene i overskuelig framtid og har mer nytte av kraftverkene enn de private.

Industrien skriker etter langsiktige kraftavtaler, mange store arbeidsplasser truer med utflytting fordi staten ikke bidrar til langsiktige rammevilkår for kraftkrevende industri.

En løsning slik regjeringen nå legger den fram, vil mest sannsynlig bli godt mottatt i industrien, i LO, i kraftkommunene og blant tilhengere av offentlig eierskap til naturressursene.

Jobbet på spreng

Etter at EFTA-domstolen i juni slo fast at den norske hjemfallsretten bryter med EØS-avtalen har regjeringen jobbet på spreng for å finne løsninger som likevel kan sikre nasjonalt eierskap, skriver VG.

Olje— og energiminister Odd Roger Enoksen inviterer til pressekonferanse om hjemfall av vannkraftverk fredag formiddag.