Regjeringen forsøker seg på nytt med å tilby strandlinje til allmennheten. Nå vil regjeringen bruke 15 millioner kroner fra salget av Bakke-villaen på Bygdøy til å ruste opp Bygdøy Sjøbad, skriver VG.

Bygdøy Sjøbad tilhørte tidligere Kongsgården, og skal til sommeren stå klart med ny badestrand og et oppgradert friområde.

– Vi skal gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten. Det kommer til å bli et supert strandområde for Oslos befolkning, sier fornyings— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Hele kystlinjen fra Paradisbukta til Bestumkilen blir forvaltet av staten. Avtalene mellom Det Kongelige Hoff og Kongelig Norsk Seilforening (KNS) og Sjøsenteret Killingen AS om feste av grunn ved Bygdøy Sjøbad går ut denne våren, og vil ikke fornyes.

Sjøsenteret Killingen driver småbåtverft, samt 100 båtplasser på Bygdøy og 400 plasser på den lille øya Killingen i Indre Oslofjord. Ingen av de til sammen 500 båtplassene er med i regjeringens planer og vil være borte 1. mai. KNS kan imidlertid sette opp en brygge med inntil 100 plasser.

Kong Haralds seilbåt «Fram XV» er en av båtene som må fjernes.

Advokat Christopher Borch i advokatfirmaet Thommessen, som representerer Sjøsenteret Killingen, utelukker ikke at striden kan ende i retten.