OGNE ØYEHAUG

IRINA LEE

— EU-kommisjonens vedtak om å innføre beskyttelsestiltak mot norsk laks er ikke i samsvar med WTOs regelverk. I denne saken bryter også EU sine egne prinsipper om fri konkurranse i det indre marked, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Han sier Norge allierer seg med den andre store lakseoppdrettsnasjonen i verden.

— Chile er også rammet av samme vedtak, og vi står sammen med Chile når vi nå velger å bringe dette inn for tvisteløsningsmekanismen i WTO.

Fornøyde oppdrettere

— Utmerket, sier oppdretternes sjefforhandler i laksesaken, Per Dag Iversen når han får meldingen om regjeringens harde linje.

Etter det Bergens Tidende erfarer har regjering lenge vært innstilt på å gå til WTO dersom EU innfører tiltak for å verne skotske og irsk oppdrettere mot konkurranse.

Norske oppdrettere er kraftig provosert etter at EU-kommisjonen i forrige uke vedtok å innføre minstepris og kvoter på import av laks. Derfor gir de sin fulle støtte til regjeringens vedtak om å gå til WTO, selv om det betyr en strid som kan ta flere år før dommen faller.

Regjeringen mener den har svært gode sjansen til å få WTO til å erklære EUs minstepris og kvoteordninger for å være i strid med internasjonal handelsregler.

Fullt kaos

EU-kommisjonens vedtak innførte fullt kaos i laksehandel straks de trådte i kraft mandag.

Grunnen er at ingen vet hvordan garantikravet for å hindre at laks blir importert for billig skal håndteres. Hvem skal ta det økonomiske ansvaret og risikoen, rett og slett.

— Vi stoppet fullstendig opp i tirsdag, sier nestleder hos lakseeksportøren Coast Seafood, Martin Øvrebø. Ikke en laks ble slaktet og sendt, men fra onsdag regner Øvrebø med å være i vanlig gjenge igjen.

Dansk klarsignal

Danmark er hovedporten for norsk laks til EU. Der rev fortvilte lakseimportører seg i håret over kaoset, og tryglet myndighetene om en avklaring.

Den kom delvis tirsdag kveld, da danske tollmyndigheter meldte at lakseimporten kunne fortsette som før, bare lat ble registrert hos tollmyndighetene i på vente av en endelig avklaring i løpet av et par uker.

— Det var total panikk mandag og tirsdag, så dette her er et forsøk på å normalisere handelen, sier styreleder Peter Bamberger i Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening.