TRON STRAND KJELL ØSTERBØ Oslo

Etter alle solemerker offentliggjør Ap, H, KrF og V senere i dag at de er enige om å selge 21,5 prosent av SDØE. Men de politiske partiene spiller høyt i sluttfasen av forhandlingene. Sp og SV skal møte Ap klokken 15 i dag. Her vil de to partiene gjøre det klart at de godtar hele opplegget som regjeringen la frem i sitt opprinnelige lovforslag. Det vil si salg av 20 prosent av SDØE, og en Statoil-privatisering på mellom 10 og 25 prosent.

Finurlig fra Sp og SV Det setter Ap i litt av en klemme. De kan altså få gjennomslag for sitt eget fremlegg, samtidig som de ønsker et så bredt kompromiss som mulig. Det kan de bare få med KrF, H og V. Et bredt kompromiss vil sikre oljebransjen stabile og langsiktige rammevilkår. Hvis Ap inngår et forlik med SV og Sp risikerer regjeringen at Stortinget i neste periode endrer vedtaket som nå skal gjøres. Det betraktes som uheldig i forhold til en børsintroduksjon av Statoil.

Ap avgjør i dag Alt tyder på at regjeringen og Ap velger det brede kompromisset. Men SV og Sp kan slå en kile dypt inn i Ap og regjeringen. Gjennom sin forhandlingstaktikk spiller SV og Sp i realiteten på lag med hele den olje-politiske opposisjonen i Arbeiderpartiet. Aps gruppe på Stortinget møtes i ettermiddag klokken 16.

Øker kompromisset utsalget av SDØE med 1,5 prosent i forhold til det opprinnelige forslaget, er det i realiteten olje og gass for nesten 10 milliarder kroner før skatt. Disse økte verdiene er det først og fremst Norsk Hydro som vil få kjøpt.

Hydro ønsker mer Hydro mener fortsatt at de vil få kjøpt en altfor liten andel av de enorme verdiene som SDØE (statens direkte økonomiske engasjement) har hånd om. Av de 21,5 prosent som nå trolig skal selges vil Hydro bare få adgang til å konkurrere om 6,5 prosent av SDØE sammen med de utenlandske oljeselskapene. Minst 15 prosent er forbeholdt Statoil. Dette vil øke Statoils olje— og gassproduksjon med over 40 prosent. Dette løftet betyr altså like mye for statsoljeselskapet som det betydde for Norsk Hydro å kjøpe Saga Petroleum.