Onsdag møttes representanter fra India og Norge i Bergen for å legge grunnlaget for et samarbeid for å redusere barnedødeligheten ved hjelp av vaksinering.

— Vi må legge til rette for forskning som gir bedre vaksiner, og vi må sørge for at disse vaksinene blir produsert og gjort tilgjengelige for dem som i dag ikke har tilgang til dem. Det er dette Norge og India skal samarbeide om, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) under møtet i Bergen.

— Norge har tatt et spesielt ansvar for å lede arbeidet med å nå FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten med to tredeler innen 2015. I dette arbeidet er India en viktig partner, heter det i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

Barnedødeligheten i India er høy, og initiativet til samarbeidet med India ble tatt under Stoltenbergs besøk i landet i desember i fjor.