Stoffene finnes blant annet i bilpleieprodukter, smøreoljer, avfettingsmidler og i maling og lakk, skriver Dagsavisen.

— Dette er en viktig miljøsak der det var nødvendig med et forbud, sier miljøvernminister Siri Bjerke.

Forskere mistenker at hormonhermere (stoffer som etterligner hormoner) kan være årsaken til at sædkvaliteten hos menn i den industrialiserte verden har blitt dårligere.

— I hvert fall har man sett at det forvirrer hormonbalansen og påvirker forplantningsevnen hos dyr. Men her legger vi føre var-prinsippet til grunn. Det er bedre å gjøre noe i forkant enn å vente til skaden er skjedd, sier rådgiver Henrik H. Eriksen i Miljøverndepartementet.

Ifølge Dagsavisen vil maling og lakk bli unntatt fra forbudet, fordi det er vanskelig å finne gode erstatninger for de farlige stoffene.

(NTB)