Det er ikke ofte en regjering fjerner en avgift når de legger frem et budsjett. Som oftest er det omvendt. Men når finansminister Sigbjørn Johnsen på tirsdag presenterer sitt reviderte budsjett for 2010, vil staten gi fra seg 90 millioner kroner. Det er inntekten på den såkalte «sluttbehandling for forbrenning av avfall». Regjeringen har ingen umiddelbare planer om å ta disse pengene inn på annen måte.

Avgiften skal fjernes med virkning fra 1. oktober. Samme dag som svenskene skal fjerne sin avgift, noe som har gjort at mange norske avfallsleverandører har inngått avtaler med svenske forbrenningsanlegg. Det har vært billig å brenne boss i Sverige, fra høsten blir det enda billigere. Nå kommer Norge etter.

Dempede forventninger

— Vi skal ikke skru forventningene altfor høyt opp, sier avgiftspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Dag Ole Teigen til Bergens Tidende.

— Men bransjen selv, og en rekke andre berørte parter, mener det vil hjelpe å fjerne denne avgiften.

— Dessuten er det blitt en symbolsak, som lett illustreres med de store lastebilene på vei ut av landet fulle av boss.

— Endelig mener vi at en miljøavgift må ha forståelse i folket. Det har ikke denne avgiften. Folk skjønner ikke hvorfor vi legger avgift på å brenne avfall mens vi satser stort på nettopp fjernvarmeanlegg. Jeg tror det vil være bred politisk enighet om denne beslutningen, sier Teigen.

Mer fjernvarme

Mye av kritikken mot den norske avgiften på å brenne boss, har vært at den undergraver satstingen på fjernvarme.

Når regjeringen på tirsdag legger frem sitt forslag, vil dette være et viktig poeng. I en heftig miljødebatt den senere tid har de rød-grønne vært på defensiven. Nå vil de komme frem med et konkret forslag som vil bedre tilgangen pl miljøvennlig fjernvarme til oppvarming for boliger og industri. Etter det BT erfarer mener regjeringen at strenge konsesjonsvilkår for anleggene vil veie opp det tapet som miljøet vil kunne lide med mer utslipp fra forbrenningsanleggene.

Det forventes at både BIR og andre aktører landet over vil få en langt mer stabil tilgang på råstoff når avgiften faller bort. Dette har vært et viktig argument for regjeringens beslutning.

Død debatt

At nyheten om forbrenningsavgiften kommer i dag, slår beina under en planlagt debatt i Stortinget på mandag.

Da kommer det opp et forslag fra hele den borgerlige opposisjonen om nettopp å fjerne avgiften på bossforbrenning. De fire partiene (H, Frp, V og KrF) viser til at Norge hvert år eksportere 600000 tonn abvfall til Sverige, som tilsvarer 20000 lastebillass.

Regjeringspartiene har helt frem til i dag bare vist til at «noe kommer i revidert budsjett», og ikke gått nærmere inn på argumentasjonen til opposisjonen.

Når Stortinget kommer sammen mandag, vil det knapt være grunnlag for noen debatt.

Hva synes du om forslaget? Si din mening.

BERGENS TIDENDE