Forslaget om å innføre 21 års aldersgrense og tilknytningskrav for å få lov til å hente ektefelle til Norge, skulle hindre at ungdommer ble giftet bort mot sin vilje.

Fortsatt gjenstår det å behandle saken i partienes stortingsgrupper, men etter det NRK kjenner til, går arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) på et sviende nederlag.

Når SV nå får regjeringen til å droppe planene, er det en stor seier i regjeringen.

Hos Røde Kors er det imidlertid skuffelse over beslutningen. Organisasjonens hjelpetelefon mot tvangsekteskap har hatt en økning i antallet henvendelser med 40 prosent så langt i år.

– Ungdommen får ikke beskyttelse gjennom lovverket. Det legges helt til rette for at patriarkene og «imamene» i miljøene kan fortsette å bruke de unge som levende visum, sier Hege Storhaug i Human Rights Service til NRK.

Heller ikke Frp-formann Siv Jensen er imponert over beslutningen. Frp er nå det eneste partiet som vil ha aldersgrense for familiegjenforening.

– Hvis dette er riktig, er det ganske hårreisende. Bjarne Håkon Hanssen og Ap har gitt uttrykk for at regjeringen ønsker å stramme inn på tvangsekteskap, men her ser det ut som om SV er i ferd med å få fullt gjennomslag, sier Jensen.

– Beslutningen sender ut et signal om at vi i Norge ikke beskytter våre egne statsborgere mot overgrep, legger hun til.