TRON STRAND

Regjeringen slipper katten ut av sekken i statsbudsjettet. Her slås det nemlig fast at Norge krever gjennomslag for at landbruksstøtten samlet sett kan opprettholdes — uten noen form for begrensning.

«Regjeringens mål er at det ikke skal settes begrensninger i mulig samlet støtte til norsk landbruk», heter det i Nasjonalbudsjettet.

Nei til ny avtale

Venstres leder og tidligere landbruksminister, Lars Sponheim, mener dette kan bety at regjeringen i praksis sier nei til en ny WTO-avtale:

— Hvis regjeringen ikke vil redusere den samlede landbruksstøtten, blir det ingen WTO-avtale. Det er naivt å tro noe annet.

— Løper regjeringen fra sine WTO-løfter?

— Nei, jeg tror heller at regjeringen er dårlig koordinert, men det som står i budsjettet er oppsiktsvekkende, sett i lys av hva utenriksminister Jonas Gahr Støre har informert Stortinget om, sier Sponheim.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har ved flere anledninger forsikret Stortinget om at Norge er rede til å redusere alle former for landbruksstøtte.

Ja til redusert overføring

I februar sa Gahr Støre dette i sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget:

«Om man i forhandlingene når frem til enighet, vil dette bli krevende for norsk landbruk. Det blir behov for betydelige omstillinger. Regjeringen arbeider for å sikre ordninger som gjør det mulig å drive landbruk i hele landet, slik ambisjonen er i Soria Moria-erklæringen».

Da han orienterte Stortinget om forhandlingene i desember 2005 sa Gahr Støre:

«For det første er Norge rede til å ta betydelige kutt på alle områder av landbrukskapitlet: Vi er rede til å redusere overføringene, vi er rede til å redusere tollsatsene, og vi er rede til å redusere og avvikle det vi har av eksportstøtte. Alt nå kan vi slå fast at knapt noe annet land eller noen gruppe av land vil møte så omfattende utfordringer som vi».

Han sa også at «vi rede til å foreta en full gjennomgang av landbrukspolitikken for å se hva som vil kreves for å drive videre et livskraftig norsk landbruk over hele landet».

Ingen øvre grenser

I Landbruksdepartementets budsjettproposisjon står det at en fra norsk side har lagt til grunn at «det ikkje skal bli øvre grenser for den samla støtta, men at ein må akseptere at støtta blir gjeve på andre måtar enn i dag. Dette inneber at det vil bli reduksjon i handelsvridande støtte, men ingen øvre reduksjonar i støtte som ikkje påverkar produksjonen».

I slutten av september skrev landbruksminister Terje Riis-Johansen at Norges innspill i forhandlingene var svært omfattende:

«I forhandlingene har vår alliansegruppe vært villig til å ta større reduksjoner i tollsatser og støtteordninger enn andre sentrale medlemsland».

I et innlegg, publisert på departementets nettside i august, skrev han at Norges forhandlingstilbud «innebar betydelige kutt på alle forhandlingsområdene; Importvernet, landbruksstøtten og eksportsubsidiene til landbruket».

Forhandlingene om en ny WTO-avtale brøt sammen i juli, men utenriksminister Gahr Støre sier at det jobbes intenst i flere leire for å få de på skinner igjen. Også Norge deltar i kulissene. De siste ukene har USAs og EUs sjefforhandlere hatt hyppig kontakt.

INGEN GRENSE: Landbruksminister Terje Riis-Johansen skriver at det ikke vil bli noen øvre grense for landbruksstøtten i en ny WTO-avtale.

ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

KLAR TALE: - Hvis regjeringen ikke vil redusere den samlede landbruksstøtten, blir det ingen WTO-avtale. Det er naivt å tro noe annet, sier Venstre-leder Lars Sponheim. FOTO: SARA JOHANNESSEN / SCANPIX
JOHANNESSEN, SARA