I et brev til partene i KS-oppgjøret gjør statsminister Jens Stoltenberg (Ap) det klart at regjeringen vil fremme forslag for Stortinget om en ekstra overføring til kommunesektoren på 90 mill. kroner i 2006, for å få på plass en ny arbeidsavtale for undervisningspersonell.

– Under forutsetning av at partene kommer fram til enighet om en ny avtale, er regjeringen innstilt på å imøtekomme henvendelsen om et engangsbidrag for høstsemesteret 2006, skriver Stoltenberg i brevet, som ble offentliggjort av hans kontor i 18.45-tiden onsdag kveld.

I den medfølgende pressemeldingen gikk også fram at brevet hadde ført til en løsning på meklingen, men på det tidspunktet satt fortsatt partene og diskuterte om de ville godta skissen meklingsmann Dag Nafstad la fram to timer tidligere.

– Jeg har fått en beklagelse fra Statsministerens kontor i forhold til noe forskutteringer i forhold til kommentarene. Poenget er at regjeringen har vært villige til å bidra til å få på plass en løsning, så får vi se om vi får en løsning, sier Nafstad til NTB.