— Ordningen har vist seg å være langt mer populær enn vi hadde våget å håpe på, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB.

Det ble åpnet for søknader fra husholdningene på fredag, og tirsdag hadde så mange som 5.500 søknader kommet inn til det statlige foretaket Enova, som forvalter midlene.

— De 46 millioner kronene som var satt av, er allerede disponert. Enova regner med at 25 nye millioner vil være nok til å dekke etterspørselen, så derfor foreslår vi for Stortinget å bevilge en slik sum. Dette er helt i tråd med det vi ønsker, sier Enoksen.

Opptil et visst beløp får norske husholdninger inntil 20 prosent av dokumenterte kostnader dekket ved innkjøp av pelletskaminer, pelletskjeler, styringssystemer og større varmepumper.

— At midlene alt er oppbrukt, viser at støtteordningen har vært en suksess. Det er svært gledelig at regjeringen nå bevilger mer penger slik at flere kan få spart strøm, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Satsen for tilskudd til pelletskaminer og sentralt styringssystem er inntil 4.000 kroner. Satsen for tilskudd til varmepumper og pelletskjeler er inntil 10.000 kroner.