PER CHRISTENSEN OG SVEIN KALLEVIK, NTB

Statsminister Jens Stoltenberg slapp nyheten mandag under sin tale ved åpningen av Nordisk Råds sesjon om bærekraftig utvikling. Møtet holdes i Stortinget.

Oppmykingen av importforbudet kommer fem dager etter at regjeringen forlenget totalforbudet med inntil tre uker. Men sist torsdag understreket landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen at regjeringen løpende ville vurdere om importen kunne gjenopptas fra enkelte land så raskt som mulig.

Klare råd — Etter råd fra Statens Dyrehelsetilsyn og Veterinærinstituttet har landbruksministeren besluttet å åpne for at norske bedrifter fra kl.24 natt til tirsdag igjen kan importere klovdyr-produkter fra Finland, Sverige, Danmark, Østerrike, Sveits og Island. Dette er land der det ikke er påvist utbrudd av sykdommen, og det er land der det ikke er importert levende klovdyr i den kritiske perioden for spredning av smitte, sa statsministeren.

Han forsvarte det norske importforbudet, men la til at Norge ønsker seg tilbake til en normal handelssituasjon så snart det er forsvarlig.

— Basert på veterinærfaglige råd har vi tatt strenge tiltak for å hindre at smitten når Norge. Jeg registrerer at flere land, også i Norden, nå ser ut til å følge denne tilnærmingen, sa Stoltenberg.

Fremdeles restriksjoner Han understreket at veterinærmyndighetene nå har bedre oversikt over smittekildene og bedre kunnskap om hvordan smitten har bredt seg. Importforbudet gjelder fortsatt for privatpersoner.

— Dersom situasjonen utvikler seg gunstig, er det å håpe at vi om kort tid kan foreta lemping på forbudet også her, sa statsministeren.

Forbudet mot privatimport av kjøtt kommer trolig til å vare en god stund fremover. Statens Dyrehelsetilsyn vil ikke spå når dette forbudet oppheves.

— Det har gått ytterligere flere dager siden vi ga råd til regjeringen, og i denne perioden er det blitt klarere hvor smitten er. Vi vurderer fremdeles situasjonen fortløpende, sier direktør Eivind Liven i Statens Dyrehelsetilsyn.

Fremdeles er det totalforbud mot import av levende klovdyr. Privatpersoner får heller ikke lov til å kjøpe kjøtt i utlandet og ta det med hjem til Norge.

— Vi regner med at vi har bedre kontroll med bedriftenes kjøttimport, enn privatpersoners import. Vi tror bedriftene følger spillereglene, sier Liven.

Han vil ikke spå når importforbudet for privatpersoner blir opphevet.

— Hvor lang tid det vil ta, er ikke lett å si. Situasjonen er positiv med hensyn til munn- og klovsyken, i den forstand at situasjonen ikke er så alarmerende som man først fryktet, sier Liven.