Dermed kan folk allerede fra fredag ettermiddag dra til Sverige for å handle kjøtt. Men det er fortsatt forbudt å bringe med seg klovdyrkjøtt og andre klovdyrprodukter fra EU-land der det er registrert utbrudd av sykdommen, som Storbritannia, Irland, Nord-Irland, Frankrike og Nederland.

Fra midnatt natt til lørdag oppheves også forbudet mot kommersiell import av klovdyrkjøtt fra en rekke EU-land som har vært omfattet av forbudet. Det betyr at forbudet mot kommersiell import nå bare gjelder fra Storbritannia og de delene av Frankrike, Irland, Nord-Irland og Nederland der det har vært utbrudd av sykdommen.

Optimisme Grunnen til at myndighetene venter til midnatt natt til lørdag med å oppheve den kommersielle importen fra visse land, er at tollmyndighetene skal få tid til å omstille seg, opplyser landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen lemper på importrestriksjonene fordi fagmyndighetene og Landbruksdepartementet ikke lenger mener at det er en ukontrollert utvikling av sykdommen i Europa. De områdene som det nå tillates import fra, er definert som lavrisiko-områder med hensyn til utbrudd av sykdommen.

— Optimismen med hensyn til situasjonen i Europa er blitt forsterket de siste dagene. Vi kan nå spore smitteveiene for sykdommen på Kontinentet helt klart. Det har vært usikkerhet om situasjonen i Nederland, men utbruddene der har skjedd innenfor et helt bestemt geografisk område, sier landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.

Et stort problem Hanssen vedgår at Nederland har utgjort et stort problem for de norske myndighetene denne gangen. Men sykdommen der er lokalisert til et klart definert område, og de nederlandske myndighetene har satt i verk tiltak som vil hindre spredning av smitten og satt i gang vaksinering av dyr. Om faren for at nederlandsk kjøtt skal kunne komme til Norge gjennom handel med «svenskekjøtt» sier Hanssen:

— Vi vil ikke finne kjøtt fra den smittede regionen i Nederland i svenske butikker. Han påpeker samtidig at Sverige ikke tillater kommersiell import av klovdyrkjøtt fra risikoregionen i Nederland eller andre risikoområder i EU.

— Vi er også sikker på at spredningen av munn og klovsyken på Kontinentet ikke har skjedd via klovdyrkjøtt— og klovdyrprodukter, sier Hanssen til NTB.

EU-press Landbruksministeren gir uttrykk for at han er lettet over å kunne lette på importforbudet, og legger ikke skjul på at Norge har vært presset av EU i denne saken. Men han understreker at Norges beslutninger har skjedd ut fra faglige vurderinger tatt av fagmyndighetene her i landet.

Hanssen bekrefter at det er kommet antydninger fra EU om mottiltak dersom ikke Norge lettet på importrestriksjonene.

— Det har ikke vært gitt formelt uttrykk for at EU ville komme med mottiltak, men det er blitt antydet at vi kunne risikere å bli utvist fra EUs faste veterinærkomité, sier han.

NTB