– Det er forskjell på å bryte tillit og å bryte straffeloven. Hvis man har en avtale, og noen bryter den, så er det ikke sikkert at man skal i fengsel for det, sier arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap).

Hanssen var første mann ut i den åpne høringen i Stortinget torsdag om Graver-utvalgets rapport om UDIs praksisendring under behandlingen av oppholdstillatelsen til 197 nordirakere, de såkalte MUF-erne. Praksisen ble endret uten at departementet ble informert.

Hanssen måtte blant annet svare på gjentatte spørsmål fra Carl I. Hagen (Frp) om hvorfor han ikke vil anmelde tidligere UDI-direktør Trygve Nordby.

– Burde ha anmeldt

Hanssen viste til et ferskt notat fra Regjeringsadvokaten, med et tillegg fra advokatene Else Bugge Fougner og Erik Keiserud, hvor konklusjon skal være at det ikke er grunnlag for anmeldelse. Også nye vurderinger fra lovavdelingen i Justisdepartementet skal underbygge dette.

– Vi har vurdert om dette saksforholdet gir grunn til anmeldelse, men jeg har etter en helhetsvurdering konkludert med at det ikke er aktuelt, sa Hanssen under høringen.

Hagen sier til NTB at han ikke kan forstå at Hanssen ikke vil anmelde.

– Hanssen får seg jo til å si at det er foregått en ulovlig praksis. Og det er et helt sentralt tema i vårt styringssystem at embetsverket følger den politiske styringen, sier Hagen, som nå i detalj vil se på notatet Hanssen bygger sin vurdering på.

– Slik det ser ut nå, så er signalet man sender til embetsverket at det ikke blir så store konsekvenser hvis man ikke følger føringene, sier Hagen.

– Prøvde ut grenser

Også tidligere regional- og kommunalminister Erna Solberg (H) måtte forklare seg i høringen om hva hun visste om den endrede praksisen. Hun mener UDI-ledelsen prøvde ut grenser i forhold til hvor langt de kunne gå i forhold til hennes instrukser.

– Vi syntes vi var tydelige overfor direktoratet. Hadde jeg blitt informert om hvordan denne praksisendringen skjedde, hadde jeg stanset det, sa Solberg.

I sin overleveringssamtale med sin etterfølger Hanssen nevnte Solberg at det var problemer med den politiske styringen av UDI. Men verken hun eller Hanssen sier de var klar over praksisendringen.

Hanssen viste i høringen til en fersk vurdering fra Justisdepartementet om UDIs lovanvendelse og sa at lovavdelingen nå støtter Graver-utvalgets konklusjoner om at Nordbys praksis gikk for langt.

Ingen nye signaler

Hanssen redegjorde også for en plan i seks punkter for hvordan forholdet mellom departementet og UDI skal bli ryddigere. Rapporteringsrutiner, kommunikasjon, rolleforståelse og endringer i gjeldende praksis er blant de områdene som skal saumfares og styrkes.

Han gjorde det også klart det ikke forelå noen nye politiske signaler etter regjeringsskiftet i høst til UDI som kunne gi grønt lys for ny praksis i de aktuelle sakene.

– Det som var klart tidlig, var at vi skulle kjøre den rødgrønne utlendingspolitikken inn i den nye utlendingsloven som vi jobber med nå, sier Hanssen.

Han sier loven, som var bebudet lagt fram for Stortinget i desember, kan bli utsatt til februar neste år.

– Stortinget vil uansett få mulighet til å behandle den i vårsesjonen i 2007 uansett, sier Hanssen.