Departementet foreslår å endre både adopsjonsloven og partnerskapsloven slik at den en registrert partner kan adoptere partnerens barn, enten det er biologiske barn eller vedkommendes adoptivbarn.

Lovforslaget omfatter ikke tilfeller der barn er adoptert fra utlandet. Årsaken er at ingen av landene norske adopsjonsforeninger har formidlingstillatelse i, tillater adoptivforeldre av samme kjønn.NTB