De tre regionavisene i Trondheim, Bergen og Stavanger har satt seg som mål å tredoble trafikken på nettavisene sine. Målet er å oppnå 90 millioner kroner i inntekter for digitale tjenester i 2003.

Avisene planlegger også å utvikle nye regionguider som skal gi komplette oversikter over kultur— og aktivitetstilbudet i sine landsdeler. Lanseringen vil skje etter sommeren. Denne satsingen gjøres i samarbeid med Aftenposten.NTB