– Pasienter i Oslo-regionen har hatt en tilgang til behandling som har ligget på samme nivå som for eksempel i Stockholm, mens pasienter i Midt-Norge og Nord-Norge har hatt en lavere tilgang. Det kan bety at kreftpasienter som bor i disse regionene, ikke har fått muligheten til for eksempel å leve et år lenger med et godt liv, sier Nils Wilking, kreftlege og forsker ved Karolinska Institutet i Stockholm, til NRK.

Wilking har undersøkt hvilken kreftbehandling som gis i forskjellige land i Europa.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø mangler blant annet utstyr som bedre kunne kartlagt hvor kraftig en pasient er rammet av kreft.

– Det kan hende vi fatter beslutning på feilaktig grunnlag. Det kan hende vi har operert eller strålebehandlet pasienter som ikke skulle vært det, sier overlege Lise Balteskard ved Universitetssykehuset Nord-Norge til NRK.

Et nasjonalt råd er opprettet for å sikre kreftpasienter over hele landet den samme behandlingen. Det er ikke godt nok med bare et råd, mener Harald T. Nesvik (Frp), som leder Stortingets helse— og omsorgskomité.

– Det som mangler, er politisk vilje og handling til å gjøre noe med problemet, sier Nesvik.