EU-kommisjonen har slått fast at den nye isolerende redningsvesten som finnes på nesten alle norske skip og ferger, er så mangelfull at den må forbys internasjonalt, og at den internasjonale godkjenningen — rattmerket - ikke må være på vesten.

Som følge av EUs beslutning har Sjøfartsdirektoratet innkalt til et møte i den nærmeste uken med Regatta AS, Det Norske Veritas og SINTEF for å finne ut hvordan man skal forholde seg til beslutningen. Sjøfartsdirektør Rune Teisrud sier at direktoratet foreløpig ikke vil ta noe initiativ før man kjenner den eksakte ordlyd i vedtaket fra EU-kommisjonen.

Britisk test

I fjor høst gjennomførte britiske myndigheter sine egne tester av modellen Regatta Thermo Cruise. De konkluderte med at produktet var direkte farlig for liv og helse, fordi vesten fløt for tungt i vannet, og var for dårlig til å snu livløse personer over på ryggen.

Nyheten om vestene, gjengitt fra Bergens Tidende, kom som en gedigen overraskelse på redningsvestprodusenten Regatta. Verken der, i Sjøfartsdirektoratet eller i Veritas hadde man så langt fått slike signaler.

-Jeg lurer på om det er noe politisk bak dette. England har nettopp utviklet sin egen termiske redningsvest, sier Grethe Sunde, som påpeker at Regattas versjon er den mest utprøvde redningsvest i verden.

For folk i live

Sunde mener at Storbritannia har et dårlig poeng når de viser til at Regatta Thermo Cruise er for lite egnet til å snu livløse personer over på ryggen i sjøen. Vesten er konstruert for folk som er i live. Hvis en persons lunger er fulle av vann, vil ikke en redningsvest i verden kunne vende, sier hun.

Storbritannia er ifølge Grethe Sunde mest opptatt av sine oppblåsbare redningsvester.

-De gir bra oppdrift, men isolerer ikke og tar ikke imot det kuldesjokk du kan utsette deg for når du hopper til sjøs, sier hun.

Det såkalt initiale kuldesjokk kan bli så kraftig at lungene klapper sammen. Det er lenge siden Sjøfartsdirektoratet fant at dette måtte man gjøre noe med, sier Sunde.

Nye krav

Den isolerende redningsvesten fra Regatta har praktisk talt fått monopol i Norge, for etter Estonia- og senere Sleipner-ulykken er det bare Ålesund-bedriften som har tilfredsstilt de krav som norske sjøfartsmyndigheter har stilt til personlig redningsutstyr på norske passasjerskip og -ferger. Norske rederier har så langt investerte for flere titall millioner kroner i nye Regattavester.

I tillegg til å oppfylle internasjonale standardkrav, skal vestene også isolere mot kulde. De norske kravene ses på som generelt strengere enn tilsvarende krav i utlandet.

-Problemet er at de reglene som den internasjonale maritime organisasjonen IMO har på dette området, er laget for svært lenge siden, mens vår vest er et produkt av år 2000. IMOs regelverk er meget moden for fornyelse, og jeg ser frem til behandlingen av Sjøfartsdirektoratets forslag til IMO om oppdatering av disse kravene. Det er meget viktig å få like testprosedyrer i hvert enkelt land, for hittil oppfattes testprosedyrene forskjellig fra land til land, sier Sunde.

(NTB)