I denne kommentarartikkelen ble det detaljert forklart hvordan Jan Helge Andersen drepte den ene av småjentene i Baneheia. VG identifiserte også hvem av de to jentene Jan Helge Andersen hadde drept. I kommentarartikkelen skriver VGs medarbeider at «jeg synes ikke det er riktig å tie med opplysninger som kan skremme andre unge gutter og menn i faresonen fra å begå en forbrytelse».

«Langt over grensen» — De groteske detaljene som vi og mange med oss innstendig har bedt pressen om ikke på sette på trykk, har VG likevel nå klart å finne et påskudd for å formidle til sine lesere. Det finnes ingen grunn til å formidle slike detaljer. Spørsmålet om hvor den etiske grensen går er heller ikke interessant i forhold til denne artikkelen. Artikkel er ikke engang i grenseland for den etiske grensen - men et langt steg over. VG får absolutt strykkarakter for sitt referat, sa Thorvaldsen.

Hun betegnet skildringen som et grovt overtramp.

— Det er et overtramp av både rettens premisser i kjennelsen om åpne/lukkede dører, og den forståelse vi har fått om at pressen ønsker å opptre lojalt i forhold til disse hensyn. Overtrampet er alvorlig, understreket Thorvaldsen.

Siste advarsel - Vi vil henstille til pressen som korps nok en gang å ta hensyn den dens fremtidige arbeidsmulighet i denne sal. Når vi nå ikke begjærer hele pressekorpset på dør, er det fordi vi har et inntrykk av at pressen ellers ser ut til å gjøre en god jobb, og er bevisst denne grensen, samt at vi har fått flere henvendelser fra pressekorpset ellers med reaksjoner på den signerte artikkel, sa Thorvaldsen.

Hun viste også til en kommentarartikkel av journalist Kjetil Anthonsen i Fædrelandsvennen hvor det ble reagert kraftig på TV 2s overtramp mandag kveld, sa Thorvaldsen.

— Dette er siste advarsel fra bistandsadvokatene før vi begjærer lukkede dører, sa advokaten.