• Til syvende og sist er de likegyldige overfor livene våre, sier sokneprest Kjersti Brakestad Boge i Høyanger om ledelsen i Norsk Hydro. - Høyanger er vel for lite for Hydro - det er trist.

"Ansvarsløst", "egoistisk", "hårreisende" og "sprøtt" er betegnelser sokneprest Kjersti Brakestad Boge bruker om Norsk Hydro opptreden overfor Høyanger-samfunnet.

— De er likegyldige

Det er Hydros manglende vilje til å investere i nye smelteovner ved aluminiumsverket i Høyanger, som opprører og frustrerer sognepresten. Bedriftens ensidige fokus på maksimalt overskudd og utbytte for aksjonærer fortrenger mer grunnleggende verdier, mener hun. Så oppbrakt er sognepresten, at deler av prekenen 1. mai, ble brukt til å refse ledelsen i Norsk Hydro.

"De er likegyldige overfor våre arbeidsplasser, for vårt samfunn og til syvende og sist er de likegyldige overfor livene våre. De skulle trenge litt av både solidaritet og nestekjærlighet slik at ikke de kunne se at overskuddet i hallene ikke bare handler om penger i lommene på aksjonærene, men at det handler om et samfunn og en livsstil som avhenger av hjørnesteinsbedriften i kommune fortsetter å være her", sa Kjersti Brakestad Boge fra prekestolen 1. mai.

- Hårreisende og sprøtt

Overfor bt.no utdyper sognepresten hva hun mener.

— Det er snakk om et verk som har gått med solid overskudd i alle år. 80 millioner bare i fjor. Det er hårreisende og sprøtt. Hydro overser dette og overser samfunnet vårt totalt, sier Boge.

— Vi er veldig avhengige av denne hjørnesteinsbedriften. Alt henger jo sammen med Hydro her i Høyanger. Dette samfunnet hadde ikke eksistert uten Hydro. Jeg synes det er ansvarsløst og egoistisk av Hydro-ledelsen.

Sognepresten i Høyanger etterlyser andre og dypere verdier enn kapital og overskudd.

- Tenker med lommeboken

— De er så opptatt av å hente ut så store mengder overskudd at de ikke ser at de finnes andre verdier enn penger. De tenker jo ikke med noe annet enn lommeboken. De har holdt oss på pinebenken i mange, mange år og gjør det fortsatt. Det er alvorlig, mener presten. - De sitter i Oslo og har det så godt for seg selv. Det som er sprøtt er jo at alt overskuddet går til Oslo. Det blir ikke mye igjen her

Kjersti Brakestad Boge er selv innflytter. Helt siden hun kom til Høyanger for fire og et halvt år siden har lokalsamfunnets fremtid opptatt henne. Samtidig har hun reagert på tausheten og mangelen på åpent engasjement fra Høyanger-folket selv i denne saken.

For lite for Hydro

— Dette har vært en taus sak. Kanskje er det Hydros strategi, spør sognepresten. I sin 1. mai-preken tok hun også opp nettopp likegyldigheten:

"Det er ikke likegyldig hva vi tror på. Likegyldigheten har kapret alle sofasitterne. De som sitter hjemme i stedet for å kjempe for lokalsamfunnet. Det kan virke som om det er likegyldigheten som har grepet Hydro-ledelsen i Oslo når de sier at 80 millioner kroner ikke er nok til å investere i nye smelteovner. Vi ber ikke om noe stort offer fra Hydro. Vi ber om en investering som vil bære seg og som vil gi enda større overskudd."

— Jeg vil også vekke innbyggerne i Høyanger. Jeg synes de har vært passive, sier Boge til bt.no. - Høyanger er vel for lite for Hydro - det er trist.

OPPRØRT: Sogneprest i Høyanger, Kjersti Brakestad Boge, tok et oppgjørmed Norsk Hydro fra prekestolen.
Ytre Sogn Avis