Solbakk skal blant annet ha brutt følgende paragraf i regelverket til Legeforeningen: «Offentlig og annen debatt mellom kolleger i medisinske og helsepolitiske spørsmål skal holdes på et saklig plan.», skriver Dag og Tid.

Bakgrunnen for saken er en artikkel daværende forsker Jon Sudbø ved Radiumhospitalet hadde på trykk i det prestisjefylte britiske legetidsskriftet The Lancet i oktober 2005.

I artikkelen blir det hevdet at bruk av Ibux motvirket kreft i munnhulen, men at den positive effekten ble oppveiet av helseskadelige effekter av de samme medisinene. Tre måneder senere ble det kjent at Sudbø hadde fabrikkert tallmaterialet artikkelen bygget på. Ibux selges uten resept og det finnes dermed ikke noe register over individuell bruk av denne medisinen, slik Sudbø hevdet i sin artikkel.

Respektløst

En av dem som mente at medforfatterne til Sudbø neppe hadde lest det Sudbø skrev, var medisin— og etikkprofessor Jan Helge Solbakk. Han ble intervjuet i flere medier etter at saken kom opp og rettet sterk kritikk mot medforfatterne. Formuleringen «Medforfatterne til Sudbø har møkk på hendene», ble brukt i et intervju med Nettavisen.

Denne påstanden kunne ikke en av medforfatterne, overlege Jon Mork ved Rikshospitalet, finne seg i og klaget Solbakk inn for Rådet for legeetikk i Legeforeningen. Mork mente at møkkutsagnet var respektløst og usaklig og i forrige uke fikk han medhold.

– Absurd

«Innklagede lege har vært unødvendig fordømmende i noen av sine karakteristikker av medforfatterne, i alle fall på det aktuelle tidspunktet i prosessen da lite var kjent», heter det i avgjørelsen fra etikkutvalget.

Generalsekretær Nils Øy i Redaktørforeningen er overrasket over at legene har et regelverk som regulerer hvordan de skal uttrykke seg i mediene.

– Dette er et eksempel på en laugstankegang som har gått amok og over i det absurde. Et slikt regelverk ødelegger mulighetene for selvkritikk, sier Øy til Dag og Tid.

Solbakk er ikke medlem av Legeforeningen, og dommen får ikke noen reelle konsekvenser for ham.