Det er i første rekke punktene om familiegjenforening og mindreårige asylsøkere som opprører flere av landets biskoper, skriver Dagsavisen.

– Jeg tror effekten av disse innstramningene kan bli en inhuman prosess. Vi er et av verdens rikeste land og må ta ansvar for de fattigste, sier Laila Riksaasen, biskop i Tunsberg bispedømme.

Biskop i Agder og Telemark, Olav Skjevesland, mener Norge bør utvise langt større sjenerøsitet.

– I bunnen av denne asylpolitikken ligger det en holdning som er tranghjertet, mener Skjevesland.

– Lite raust

Hamar-biskop Solveig Fiske er spesielt bekymret for asylbarna.

– Jeg er redd for at man vil ha en liten raus tilnærming til disse søkerne når målet er å begrense antallet, sier Fiske.

Biskop i Oslo, Ole Christian Kvarme, mener også at det er bekymringsverdig at mindreårige asylsøkere skal kunne sendes hjem ved fylte 18 år.

– Det er viktig at vi gjør det vi kan for å gi dem beskyttelse, men også at vi behandler barna på en verdig måte når de kommer til landet, mener Kvarme.

– Ikke lite rystende

Tor Berger Jørgensen understreker at å stå på de svakestes side er en viktig del av den kristne kulturarven.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende og ikke lite rystende at vi nå skal få en asylpolitikk som fokuserer på begrensninger framfor raushet, påpeker han overfor Dagsavisen.

Også påtroppende Møre-biskop Ingeborg Midttømme og tidligere biskop i Nidaros, Finn Wagle, kritiserer regjeringens forslag til skjerpelser i asylpolitikken.

Mandag leverte Mellomkirkelig råd en skriftlig protest mot innstramningsforslagene.

Hva synes du om asylpolitikken? Legg inn dine kommentarer under!

Falch, Knut