Konkurransetilsynet har sett med lupe på ni såkalte frie yrker for å finne ut om konkurransen er god nok.

Spørsmålet er om tannleger, arkitekter, ingeniører, leger, eiendomsmeglere, advokater, farmasøyter, veterinærer og takstmenn samarbeider for godt seg imellom, og dermed gir oss forbrukere dårlig tilbud til høy pris.

Det er også funnet potensielle ulovligheter som nå skal granskes.

— Vi har funnet noe som kan være i strid med konkurranseloven, og som vi skal se nærmere på. Ellers er det for svak konkurranse og for høye priser i flere av yrkene, sier sjeføkonom Lars Sørgard i Konkurransetilsynet.

Hva er god meglerskikk?

Det er særlig bransjeforeninger som er problemet. Flere av de interne reglene i bransjeforeningene kan være i strid med konkurranseloven.

Det kan dreie seg om takstmenns forslag til honorarfastsettelse, regler om god meglerskikk for eiendomsmeglere og arkitekter som ikke anbefaler å ta oppdrag som ikke gir god økonomi.

— Regler for faglig utøvelse er flott, men en forening kan ikke anbefale nivået eller beregningen av et honorar, sier Sørgard.

Han anbefaler bransjeforeningene å ta en solid gjennomgang av sine egne regler. Blant annet vil han ha klarhet i hvorfor en eiendomsmegler ikke har lov ti å ta et salgsoppdrag fra en annen megler.

— Hva ligger egentlig i god meglerskikk, spør han.

Formann Øivind Tandberg i Norges Eiendomsmeglerforbund er på ferie, og ønsker ikke å kommentere rapporten før han har sett den, men sier følgende:

— Kundene har aldri hatt større valgfrihet når det gjelder meglere enn i dag, og det ser man også på at prisene på meglertjenester er presset kraftig nedover de siste årene, sier Tandberg.

Bukken og havresekken

En del av foreningene har også rett til å begrense adgangen til deres eget marked. Både leger, tannleger og veterinærer har anledning til å godkjenne spesialister, noe som virker begrensende på konkurransen, mener Sørgard.

— Dette er prinsipielt uheldig. En bransjeforening har interesse av å ikke slippe for mange til, det vil jo føre til hardere konkurranse. Det er uheldig at bukken passer havresekken, eller at bukken har innflytelse over havresekken, påpeker Sørgard.

— Det var en søkt og høyst teoretisk problemstilling, sier utdanningssjef Einar Skoglund i Lægeforeningen.

— Man har et regelverk som er godkjent av det offentlige, og når en lege dokumenterer at vedkommende har oppfylt kravene, blir denne godkjent spesialist. Det er ikke mulig å legge inn en begrensning, sier Skoglund.