Hele ni arbeidsplasser der det statlige entreprenørselskapet Mesta er hovedentreprenør ble umiddelbart stengt da Arbeidstilsynet gjennomførte en landsomfattende kontroll.

Både farlige arbeidsforhold og klare lovbrudd blir kritisert, ifølge TV 2.

Også Statsbygg får kritikk, 25 prosjekter får anmerkninger, blant dem den nye operaen i Bjørvika. Av de 25 ble 14 byggeplasser umiddelbart stengt.

Statsbygg har fått seks pålegg om utbedringer som må gjøres innen 1. april, mens Mesta har fått sju pålegg om utbedringer som må gjøres innen 1. februar.