Thorbjørn Jagland sier til Bergens Tidende at han ikke visste hva han skulle tro da han så at Akselsen tar til orde for at Norge bør si opp EØS-avtalen.

Uforstående

— Dette er overhodet ikke Arbeiderpartiets politikk, og jeg stiller meg helt uforstående til at han kan si noe sånt! Han er jo endatil næringspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, og han burde mer enn de fleste vite hvor viktig denne avtalen er for norsk næringsliv, fortsetter Jagland, som også er leder i Stortingets utenrikskomité.

— Dessuten bygger han på en myte når han uttaler seg så negativt om ESA. Det er dette kontrollorganet som sikrer at Norge kan ha en EØS-avtale. Uten ESA ville vi ikke hatt en uavhengig institusjon som garanterer at regelverket blir fulgt. Da ville vi ha vært helt i EU-kommisjonens hender,

Han antar at Akselsens ufordelaktige påstander om ESA skyldes at han ikke skjønner den logiske sammenheng mellom ESA og det indre marked, og han fortsetter:

- Noen måtte si fra

— Vi har som EØS-medlem adgang til det indre marked, og dermed må vi følge de reglene som gjelder. I EU er det Kommisjonen som overvåker, og ettersom Norge ikke er EU-medlem, er vi nødt til å ha et eget overvåkingsorgan.

Nei, jeg skjønner faktisk ingenting av et slikt utspill.

— Det er da vitterlig den tidligere olje- og energiministeren du omtaler?

— Ja, nettopp derfor er det jeg reagerer på denne måten, og det er derfor noen måtte si fra. Hadde vi sagt opp EØS-avtalen, ville vi ikke hatt noe å falle tilbake på, sier Thorbjørn Jagland.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen (Høyre) er ansvarlig for de fleste EØS-sakene. Han mener Olav Akselsen er «på meget tynn is når han mener at avtalen bør sies opp.»

- Uaktuelt, sier Gabrielsen

— Det er helt uaktuelt. Husk at EU tar imot ¾ av all norsk eksport. Jeg antar at Akselsen her bedriver høyttenkning på egen hånd, og at dette ikke er Aps holdning, sier Gabrielsen.

Han erkjenner imidlertid at EØS-avtalen har store svakheter.

— Det er en meget stor utfordring at EU nå utvides med land som Norge i dag har frihandelsavtaler med. EØS-avtalens største svakhet er at fisk ikke er inkludert. Videre vil ubalansen mellom EFTA- og EU-siden øke etter utvidelsen. Men alternativet er ikke å stå alene, sier han.

Europabevegelsens leder, Sigurd Grytten, er imidlertid positiv til Olav Akselsens utspill i Bergens Tidende.

Vil ha debatt

— Dette åpner for en etterlengtet debatt om EØS-avtalen. Folkeavstemningen i 1994 førte til at verken ja- eller nei-siden vant frem. Vi har ikke medbestemmelse, men heller ingen selvråderett. EØS-avtalen er rett og slett en dårlig avtale. Jeg tror Akselsen har rett i at den kommer til å bryte sammen innen fem år, sier Grytten.

REFSER: Thorbjørn Jagland.
Foto: Jan M. Lillebø