Det er andre gang på en måned at foreningen kritiserer den kjente advokaten. Foreningen mener Klomsæt forsøkte å overtale NOKAS-tiltalte Dan Pettersen til å bli hans klient, og at framgangsmåten hans bryter med god advokatskikk.

Disiplinærutvalget mener overtredelsen er så grov at det ikke er nok med en irettesettelse, og har derfor gitt Klomsæt en formell advarsel, skriver VG Nett.

Ville overta

Bakgrunnen for saken er et brev Klomsæt sendte Pettersen i august i fjor, hvor han skrev at han hadde bevis som ville sikre Pettersen frifinnelse i NOKAS-saken. Samtidig tilbød han seg å overta som forsvarer.

Klomsæt skriver i sitt tilsvar til Advokatforeningen at han tok kontakt med Pettersen fordi han var bedt om det av Dan Pettersens mor.

Pettersen skriver til Advokatforeningen at han aldri har bedt om at Klomsæt skal bli hans forsvarer, og er skremt over hans arbeidsmetoder. Disiplinærutvalget peker på at det er brudd på god advokatskikk å forsøke å påta seg oppdrag uten anmodning direkte fra klienten.

Irettesatt

Tidligere i januar fikk Klomsæt kritikk for måten han har håndtert saken til trippeldrapsdømte Lars Grønnerød på.

Klomsæt fikk kritikk for treg saksbehandling, for å ha holdt tilbake dokumenter og for å ha brutt fortroligheten overfor klienten.