Hun sier at hun ikke ble bedt av statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) om å slutte i jobben.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende og kritikkverdig når kommisjonen baserer sin vurdering om mitt kjennskap til praksisen nærmest utelukkende på generelle inntrykk og udokumenterte påstander fra et fåtall personer, sa Ramin-Osmundsen på en pressekonferanse mandag.

Hun mener seg utsatt for en form for «inkvisisjonsprosess» hver dag siden kommisjonen startet sitt arbeid 7. april.

– Kommisjonen har ikke funnet noe bevis på at jeg ikke snakker sant. Den har valgt å overse alle forklaringene som støtter min versjon av saken, sier hun.

Hun sier at hun ikke kjente innholdet i det omstridte praksisnotatet og ikke var med i utformingen av praksisen som ga oppholdstillatelse til kurdere fra Nord-Irak i strid med lovverket og politiske retningslinjer.

Manuela Ramin-Osmundsen avviser også at hun var del av en ledelseskultur i UDI der man beveget seg i ytterkanten av lovverket

Knusende Utvalgsleder Hans Petter Graver presenterte en rapport med knusende kritikk av flere enkeltpersoner i UDIs ledelse mandag, først og fremst daværende direktør Trygve G. Nordby. Departementet ble ikke orientert om en praksis som var i strid med utlendingsloven, utlendingsforskriften og politiske retningslinjer.

Ramin-Osmundsen deltok ikke aktivt i å utforme den lovstridige praksisen, men hun kjente til den, mener kommisjonen. Hun informerte arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) om sin beslutning om å trekke seg sist fredag.

– Hun er kommet til at det vil være vanskelig for henne å lede UDI gjennom de utfordringer direktoratet nå står overfor når det gjelder å gjenopprette det tillitsforholdet som er helt avgjørende for en god politisk styring av flyktning- og innvandringspolitikken. Det er en beslutning det står respekt av, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Rapportens konklusjon gir ikke grunnlag for å fastslå at Manuela Ramin-Osmundsen har ført statsråd Bjarne Håkon Hanssen bak lyset.

Ifølge Hans Petter Graver har UDI bevisst lagt opp til en praksis som lå i ytterkanten av det lovlige, uten at noen i ledelsen foretok seg noe for å understreke hvor grensene gikk.