Parlamentsleder Maria Veie Sandvik har beskyldt Ellingsrud for å være elitistisk og frarådet studentene å stemme på ham, mens venstrefraksjonen i parlamentet har støttet Ellingsruds kandidatur på grunn av hans kritiske holdning til kvalitetsreformen.

Ellingsrud ble valgt blant fem rektorkandidater, med 56,1 prosent av stemmene i fjerde og siste opptellingsrunde da medisinprofessoren Lars Walløe var den eneste motstanderen som fortsatt holdt stand. Han ble foretrukket fremfor Walløe av vitenskapelig og teknisk ansatte så vel som studenter.

— Det tar tid å få dette til å synke inn, men jeg er svært fornøyd med at jeg har fått så stor oppslutning blant de vitenskapelig ansatte, sier Ellingsrud til internavisen Uniforum.

- Fritt universitet Geir Ellingsrud (56) er prisbelønt forsker og professor i matematikk ved Universitetet i Oslo siden 1995. Han har også vært instituttbestyrer, medlem av fakultetsstyret ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og leder av Forskerforbundet ved UiO.

I forkant av valget ble han regnet for å være en av de radikale kandidatene, og han gjør det klart at han står fast ved sin reformkritikk.

— Det vil nok bli forandringer i universitetspolitikken når mitt rektorat overtar, sammenliknet med politikken til dagens rektorat, sier Ellingsrud.

I valgkampen lovet han å kjempe mot at Universitetet i Oslo utvikler seg i retning av en konsernmodell.

— Jeg er ikke voldsomt imot studiepoeng eller kortere studietid, men jeg stiller meg sterkt kritisk til at Kvalitetsreformen har fjernet de eksterne sensorene. I tillegg er det blitt for mange småkurs, som ikke passer på flere fag, sa Ellingsrud til Klassekampen tidligere i uken.

Han ønsker også å sørge for at instituttene blir mindre økonomisk avhengige av at studentene står på eksamen enn de er i dag.

Lav oppslutning Oppslutningen om rektorvalget var rekordhøy, men likevel heller laber. 58 prosent av de vitenskapelig ansatte, 55 prosent av de teknisk ansatte og kun 12 prosent av studentene ved Universitetet i Oslo avla stemme.

Geir Ellingsrud får med seg medisinprofessor Haakon Breien Benestad (64) som prorektor. Han har vært professor i medisin ved UiO siden 1990, og har siden 2004 sittet som medlem av fakultetsstyret ved det medisinske fakultet. Førsteamanuensis Inga Bostad blir viserektor.

Geir Ellingsrud tar over som universitetsrektor etter Arild Underdal (59), som er professor i statsvitenskap og ble valgt til rektor i 2002