Det var bistandsadvokaten til barna som ble utsatt for overgrepet, som ba retten omgjøre en tidligere beslutning om å tillate pressen å være tilstede under bevisføringen.

Ifølge kjennelsen som byretten enstemmig avsa, heter det at både Aftenposten og Fædrelandsvennen har gjengitt informasjon om saken som det ikke var tillatt å publisere. Retten har vurdert blant annet å utelukke Aftenposten og Fædrelandsvennen fra retten, men har ikke funnet grunn til dette. Byretten mener det er et brudd på tilliten mellom retten og pressen at Aftenposten og Fædrelandsvennen gjenga uttalelser som ikke skulle refereres.

Retten avsa kjennelse om at pressen kan være tilstede under bevisføringen mot Kristiansen i forbindelse med overgrepene, men det ble lagt ned referatforbud. I tillegg går saken for lukkede dører.