Dommen fra herredsretten og lagmannsretten på 90 dagers fengsel, hvorav 55 dagers ubetinget, ble omgjort til 90 dagers betinget fengsel i en dom fra Høyesterett torsdag.

Høyesterett begrunner straffereduksjonen med to forhold. For det første har det tatt uforholdsmessig lang tid før ankesaken kom opp til behandling i Høyesterett. For det andre anser Høyesterett at bruk av kokablader er mindre farlig enn sniffing av rent kokain.

Første gang

Høyesterett har aldri tidligere tatt stilling til straffeutmålingen for overtredelser som gjelder kokablader. Kokablader kan brukes som utgangspunkt for å fremstille ren kokain, noe som skal være relativt enkelt.

Men bladene kan også tygges, eller brukes som utgangspunkt for å lage te. Det var disse to siste bruksmåtene den 25 år gamle mannen tok sikte på, da han smuglet kokabladene inn fra Peru i september 1999.

Depresjonsbehandling

Mannen forsøkte å behandle sin egen depresjon ved bruk av kokablader, etter å ha lest om dette på internett. Andre former for behandling hadde ikke hjulpet, og derfor reiste han til Peru for å prøve ut kokabladenes virkning.

Under oppholdet i Andesfjellene ble han, i hvert fall kortsiktig, kvitt depresjonene. På vei hjem til Norge tok han med seg 3,4 kg kokablader som han pakket i gjennomsiktig plast, uten å forsøke å skjule pakkene.

Mindre farlig

Etter en utredning fra den rettsoppnevnte sakkyndige professor Jørg Mørland ved Statens rettstoksikologiske institutt, kommer Høyesterett til at drikking av koka-te og tygging av kokablader ikke vil innebære like stor risiko verken i forhold til egen fysiske eller mentale helse eller avhengighet. Rusen antas også å være mildere.

De formildende omstendighetene er imidlertid ikke nok alene for å redusere straffen, mener dommerne i landets øverste rett. Men fordi det har gått hele 16 måneder siden kjennelsen i lagmannsretten og snart tre år siden smuglingen, mente Høyesterett at hele straffen måtte gjøres betinget.

(NTB)