19-åringen ble i Larvik tingrett i januar i år dømt til 16 års fengsel, men anket straffutmålingen til lagmannsretten. Tingretten mente parteringen var en skjerpende omstendighet ved drapet, mens forsvarer John Christian Elden i lagretten mente at det ikke kan anses som en skjerpende omstendighet siden parteringen skjedde en uke etter drapet. Forsvareren krevde derfor at 19-åringen ikke skulle sitte mer enn ti år i fengsel, men han ble ikke hørt i retten, melder NRK.

Selv om retten delte seg i et flertall og to mindretall, var dommerne samstemte om at likskjendingen må ses i sammenheng med drapet. Flertallet, to av fagdommerne og to av legdommerne, mente at 14 års fengsel er en passende straff, mens den siste fagdommeren og en legdommer ville idømme 19-åringen 13 år. Den siste legdommeren ville følge statsadvokatens påstand om å forkaste anken.

19-åringen har ennå ikke bestemt seg for om han skal anke straffutmålingen til Høyesterett. (NTB)